VỊ TRÍ CỦA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

Định nghĩa, phân loại, vị trí của động từ trong tiếng Anh đầy đủ và chuẩn nhất.

1. Động từ trong tiếng Anh là gì?

Động từ (Verbs) là từ dùng để diễn tả hành động hoặc hành động trạng thái của chủ ngữ. Động từ thường được dùng để mô tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật, hoặc sự vật nào đó nào đó.

Vị trí của động từ trong tiếng Anh

Ví dụ 1: “Tom kicked the ball.” “Kicked” là động từ, “Tom” là chủ ngữ và anh ấy thực hiện hành động là đá quả bóng. Quả bóng được xem là đối tượng nhận tác động của hành động (object of the verb).

Ví dụ 2: “The sun is red.” “is” là động từ trong câu này. Nó không thể hiện hành động, mà nó thể hiện trạng thái của “sun”(mặt trời) là màu , còn “red”(màu đỏ) ở đây là tính từ chỉ màu sắc.

2. Vị trí của động từ trong tiếng Anh

Vị trí của động từ trong tiếng Anh là đứng sau chủ ngữ:

Ví dụ: She worked hard. (Mẹ tôi làm việc vất vả.)

Vị trí của động từ trong tiếng Anh là sau trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) nếu là động từ thường.

Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp:

  •         Always: luôn luôn
  •         Usually: thường thường
  •         Often : thường
  •         Sometimes: Đôi khi
  •         Seldom: Hiếm khi
  •         Never: Không bao giờ

Ví dụ: He usually goes to school in the afternoon. (Anh ấy thường đi học vào buổi chiều.)

Nếu là động từ “Tobe”, trạng từ sẽ đi sau động từ “Tobe”.

Ví dụ: It’s usually hot in summer. (Mùa hè trời thường nóng.)

3. Phân loại và vị trí của động từ trong tiếng Anh

Thì của động từ (TENSE) cho ta biết thời gian mà hành động hoặc sự việc đó xảy ra. Có 12 thì trong tiếng Anh, chia thành 3 nhóm chính là quá khứ, hiện tại, tương lai.

Hình thức và vị trí của động từ trong tiếng Anh là nói về “hình thức” mà nó động từ đó thể hiện ra, không ngụ ý gì về thời gian như trong thì (tense). Có nhiều thể trong tiếng Anh. Tuy nhiên, mục đích của bài viết là giúp các bạn nhận được sự khác biệt giữa 2 vị trí của động từ trong tiếng Anh này và giúp dùng đúng tense hoặc form nên chỉ xin trình bày về 4 dạng của động từ: bare_inf (động từ nguyên mẫu), to_inf (động từ có to), present participle (động từ thêm -ing), và past participle (động từ thêm -ed).

Trong mỗi một câu hoặc một mệnh đề, gắn với 1 chủ ngữ thì phải có và chỉ có thể có 1 động từ chia ở thì.

The restaurant (be) new. → is (thì hiện tại đơn)

We (decide) to increase production. → have decided (thì hiện tại hoàn thành)

No, I (see) him a year ago. → saw (thì quá khứ đơn)

Lưu ý: Một câu có thể có nhiều mệnh đề và mỗi chủ ngữ cũng có thể có nhiều động từ nhưng, như đã đề cập ở trên, chủ ngữ đó cũng chỉ có 1 động từ chia ở thì (tense), còn những động từ còn lại phải để ở dạng (form) phù hợp.

I like cake, and he likes ice cream. → 2 mệnh đề, 2 chủ ngữ, 2 động từ chia ở dạng

He and I like music. → 1 cụm chủ ngữ, 1 động từ chia ở thì

In the morning, Luan gets up at 6 and goes to school at 7. → 1 chủ ngữ, 2 động từ chia ở thì được nối với nhau bằng từ “and”

At last the guests began to arrive → 1 chủ ngữ, 1 động từ chia ở thì, 1 động từ chia ở dạng (cấu trúc: begin to do something)

Phân loại và vị trí của động từ trong tiếng Anh

Từ các ví dụ trên, ta có thể thấy vị trí của động từ trong tiếng Anh:

Vị trí của động từ trong tiếng Anh chia ở thì (tense) sẽ đứng sau chủ ngữ và từ đó mà ta biết được thời gian xảy ra hành động đó (hiện tại, quá khứ, tương lai) (Xem thêm bài Tổng hợp các Thì trong tiếng Anh (TENSE))

Vị trí của động từ trong tiếng Anh chia ở dạng (form) sẽ theo một công thức nào đó. (want to do something), (look forward to doing something)

Và đây cũng chính là cách nhận diện một động từ trong câu đang chia ở thì hay đang ở dạng.

Lưu ý cuối:

Đối với động từ chia ở thì (tense), động từ đó phải được chia phù hợp với chủ ngữ trong câu. Chẳng hạn như chủ ngữ số ít phải dùng is hoặc thêm s/es.

Đối với động từ chia ở dạng (form) thì dạng đó phải đúng với công thức được quy định bởi một từ khác trong câu. Ví dụ như sau giới từ dùng V_ing; sau tính từ dùng to_inf; make + tân ngữ + bare_inf…

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*