TẤT TẦN TẬT VỀ CÁCH CHUYỂN CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

 

Các bạn đã nắm vững bài so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất chưa? Nếu đã vững vàng, mình xin mời tất cả các bạn cùng đến với bài học mới của chúng ta ngày hôm nay “Cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh”. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

1.Cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh giữa so sánh hơn, bằng và nhất

Để làm được cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh này các bạn phải nắm vững công thức của các dạng so sánh tính từ /trạng từ.

Các dạng đề thường cho là :

1) A hơn B ==== > B không bằng A

Nguyên tắc :

Nếu trong cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh cho so sánh hơn thì ta đổi thành so sánh bằng + phủ định

Ví dụ :

Tom is taller than Mary : Tom cao hơn Mary

Mary is…..

=> Mary is not tall as Tom : Mary không cao bằng Tom

Chi tiết cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh

2) không ai … bằng A ==== > A là …nhất

Nguyên tắc :

So sánh bằng => so sánh nhất

Ví dụ :

No one in the class is as tall as Tom: không ai trong lớp cao bằng Tom

=> Tom is …..

=> Tom is the tallest in the class. Tom cao nhất lớp

 1. Một số trường hợp đặc biệt trong cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh
 2. So sánh bội số

Công thức cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh của so sánh bội số như sau:

S +V + multiple number + as + adj/adv + as

S + V + multiple number +as + much/many + (N) + as

Trong đó: multiple number là: twice (gấp đôi), half (một nửa), three times (gấp ba), four times (gấp bốn), five times (gấp năm), six times (gấp 6)…

Chúng ta cùng nhìn những ví dụ sau để hiểu thêm cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh về so sánh bội số

Ví dụ 1: Her office is twice as big as mine.

Ví dụ 2: Ho Chi Minh City has four times as many people as Bien Hoa.

 1. So sánh kép

Lưu ý: Để hiểu hơn về tính từ ngắn và tính từ dài, các bạn xem lại bài cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh so sánh hơn.

 1. Chỉ có một tính từ hoặc một trạng từ

Với tính từ ngắn, chúng ta sử dụng công thức sau: S + V + adj/adv + er + and + adj/adv + er. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách chuyển đổi thông qua ví dụ sau:

Ví dụ : My schoolbag got heavier and heavier.(Cặp đi học của tớ càng ngày càng nặng)

Với tính từ dài, chúng ta sử dụng công thức cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh sau: S + V + more and more + adj/adv. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ: I felt more and more tired. (Tôi cảm thấy càng ngày càng mệt).

Cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh trong các trường hợp đặc biệt

 

 1. Có 2 tính từ hoặc 2 trạng từ

Công thức thứ nhất: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V. Cùng xem những ví dụ sau để hiểu hơn về cách chuyển đổi dạng này nhé.

Ví dụ 1: The more handsome he is, the happier I am.

Anh ấy càng đẹp trai, tôi càng hạnh phúc hơn.

Ví dụ 2: The older he is, the more intelligent he becomes.

Ông ấy càng gìa thì càng trở nên thông minh.

Công thức thứ 2: The more + mệnh đề, the more + mệnh đề. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ: The more I love him, the more he hates me.

Lưu ý: phải có dấu phấy ngăn cách giữa 2 vế.

3.Bài tập áp dụng cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh

Hoàn thành những câu sau bằng việc sử dụng cách chuyển câu so sánh trong tiếng Anh so sánh kép.

 1. Nina becomes ……………………….. (ugly).
 2. I feel ……………………….. (hot).
 3. I got……………………. (interesting) in my business job.
 4. ………………… (hardworking) I am, ……………………..(successful) I get.
 5. She gets………………………… (tall).
 6. I become……………………… (bored).
 7. ………………….. (beautiful) she is, ……………….. (angry) I become.8. ………………….. (handsome) he is,………………….( poor) he gets.

Chọn đáp án đúng.

 1. His book is ………………… Nina.
 2. Three times as heavy as
 3. As three times as heavy
 4. As three times heavy as
 5. Sam didn’t have………………..Nina did.
 6. As many time as
 7. As much time as
 8. Time more than
 9. New pencil case is……………. the old one.
 10. Twice as cheap as
 11. As twice as cheap
 12. As cheap as twice

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*